Ενημερώθηκε στις 11:09 πμ / 18-Σεπ-2018

Προωθητική Ενέργεια Επιστροφής Χρημάτων της Canon CEE – Καλοκαίρι 2018

Όροι και Προϋποθέσεις

 

  1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1.1 Η παρούσα προωθητική ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο μέσω αγοράς οποιουδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (τα «Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας»), εντός της Ελλάδας και από εξουσιοδοτημένους λιανοπωλητές της Canon για την Ελλάδα, μεταξύ Τρίτης 15ης Μαΐου 2018 και Τρίτης 31ης Ιουλίου 2018 συμπεριλαμβανομένων (η «Περίοδος Προωθητικής Ενέργειας:»).

 

1.2 Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών τη στιγμή της συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια επιστροφής χρημάτων, ή να είναι εταιρείες, καθώς και να είναι κάτοικοι της ή να εδρεύουν στην Ελλάδα. Οι μεταπωλητές, δηλ. οι εταιρείες που πωλούν προϊόντα σε τελικούς χρήστες, εξαιρούνται από την προωθητική ενέργεια. («Συμμετέχων»).

 

1.3 Όλοι οι Συμμετέχοντες θεωρείται ότι συναινούν στη δέσμευσή τους από τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, ένεκα της συμμετοχής τους σε αυτήν την προωθητική ενέργεια επιστροφής χρημάτων.

 

1.4 Όλα τα προϊόντα πρέπει να αγοραστούν από έναν συμμετέχοντα Μεταπωλητή/Λιανοπωλητή για την Ελλάδα. Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες Μεταπωλητές/Λιανοπωλητές.

 

Manios Cine Tools, Media Markt, Dixons, e-Galaxy, Πλαίσιο, Ρεπέλλας, Σταυρινάκης, Φωτοδεσμός, Public, You.gr, Αγγλόπουλος, Γαλαίος, Γεραμάς, Γιαννάτος, Γούλα-Ελευθεράκης, Καλαβρέντζος, Κατερέλος, Κογχυλάκης, Μαγρίζος

 

1.5 Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι καινούργια και γνήσια προϊόντα Canon. Οι αγορές μεταχειρισμένων, ανακαινισμένων ή ανακατασκευασμένων προϊόντων, ή προϊόντων τα οποία είναι παραποιημένα ή παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των εταιρειών του ομίλου Canon με οποιονδήποτε τρόπο (για παράδειγμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παράλληλων εισαγωγών ή «γκρίζων» προϊόντων), δεν θα είναι επιλέξιμες για αυτήν την προωθητική ενέργεια. Η Canon διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμπερίληψη Συμμετεχόντων που καταχωρίζουν προϊόντα τα οποία αποκλείονται βάσει του παρόντος όρου 1.5.

 

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Για να λάβει μέρος στην προωθητική ενέργεια, ο Συμμετέχων πρέπει να αγοράσει ένα Προϊόν Προωθητικής Ενέργειας εντός της ΕΛΛΑΔΑΣ από έναν συμμετέχοντα Μεταπωλητή/Λιανοπωλητή κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Περιόδου ΚΑΙ να υποβάλλει ένα έγκυρο αίτημα μεταξύ της 15ης Μαΐου 2018 και της 14ης Αυγούστου 2018 τα μεσάνυχτα.

 

2.2. Τα αιτήματα πρέπει να υποβληθούν συμπληρώνοντας πλήρως και σωστά (και καθορίζοντας έναν έγκυρο σειριακό αριθμό προϊόντος και έναν τραπεζικό λογαριασμό που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις SEPA) την φόρμα αιτήματος προς την Canon που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: www.canon.gr/cashback.

 

2.3. Ο Συμμετέχων πρέπει να εγγραφεί online, να εισάγει τον σειριακό αριθμό του προϊόντος και να σαρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά ένα αντίγραφο του παραστατικού αγοράς και μια φωτογραφία του Κωδικού Προϊόντος και του Κωδικού EAN που αναφέρονται στη συσκευασία του προϊόντος στην online φόρμα αιτήματος. Ανατρέξτε στην online φόρμα αιτήματος για υποδείξεις σχετικά με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Δεν θα γίνουν αποδεκτά δυσανάγνωστα ή φθαρμένα παραστατικά αγοράς.

 

2.4. Μετά την επιτυχή υποβολή, ο Συμμετέχων θα λάβει ένα e-mail εντός 2 εργάσιμων ημερών, που θα περιέχει τα στοιχεία σύνδεσης για την πρόσβαση στην πύλη επιστροφής χρημάτων.

 

2.5. Τα Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας παρέχονται για όσο χρόνο υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα. Ο Υπεύθυνος για την Προωθητική Ενέργεια δεν θα ευθύνεται για την αδυναμία οποιουδήποτε λιανοπωλητή να ικανοποιήσει τις παραγγελίες των Προϊόντων Προωθητικής Ενέργειας κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Περιόδου.

 

2.6. Η Canon δεν θα επεξεργαστεί αιτήματα που παραλήφθηκαν μετά την καταληκτική ημερομηνία για τη λήψη αιτημάτων, τα μεσάνυχτα της 14ης Αυγούστου 2018. Η Canon δεν θα επεξεργαστεί αιτήματα με ημιτελή ή δυσανάγνωστα στοιχεία και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για απολεσθέντα ή καθυστερημένα αιτήματα.

2.7. Οποιαδήποτε δεδομένα λείπουν μπορούν να υποβληθούν έως και την 31η Αυγούστου 2018

 

2.8. Μπορεί να υποβληθεί μόνο ένα αίτημα ανά αγορά προϊόντος.

 

2.9. Αιτήματα από εταιρείες, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που κάνουν μαζικές αγορές (ήτοι περισσότερα από 4 προϊόντα) δεν είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια.

 

2.10. Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν εξαργυρώνεται σε μετρητά ούτε συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια διεξάγει ο Υπεύθυνος Προωθητικής Ενέργειας, χωρίς εξαίρεση.

 

  1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

3.1 Μετά τη λήψη και την επαλήθευση του αιτήματος, η Canon θα μεριμνήσει για την πληρωμή με απευθείας έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του Συμμετέχοντος. Δεν παρέχεται καμία άλλη εναλλακτική διευθέτηση, ούτε μετρητά.

 

3.2. Η Canon θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση του εμβάσματος εντός 28 ημερών από τη λήψη ενός έγκυρου αιτήματος· ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει αυτήν την περίοδο πραγματοποίησης του εμβάσματος όταν και όπου χρειάζεται.

 

3.3 Εάν η Επιστροφή Χρημάτων θεωρείται παροχή υποκείμενη σε φορολογία, ο Συμμετέχων αναλαμβάνει την ευθύνη για την πληρωμή οποιωνδήποτε φόρων ή τελών.

3.4 Ο Συμμετέχων αναλαμβάνει την ευθύνη για την πληρωμή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων διαχείρισης που επιβάλλονται από τις Τράπεζες.

 

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4.1. Ο Υπεύθυνος για την Προωθητική Ενέργεια είναι η Canon CEE GmbH. Oberlaaer Straße 233, 1100 Βιέννη, Αυστρία.

ΔΕΝ πρέπει να αποστέλλονται αιτήματα σε αυτήν τη διεύθυνση.

 

  1. ΑΠΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

5.1. Η Canon CEE GmbH δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες ή τραυματισμούς οποιασδήποτε φύσης, όπως κι αν προκλήθηκαν, που υπέστη οποιοσδήποτε Συμμετέχων στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους κανόνες δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης της Canon για τραυματισμό ή θάνατο που προκλήθηκε από αποδεδειγμένη αμέλεια εργαζομένων ή αντιπροσώπων της Canon.

 

5.2. Η Canon CEE GmbH δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία υλοποίησης αυτής της προσφοράς, εφόσον αυτή η αποτυχία προκλήθηκε από απρόβλεπτες περιστάσεις που συνιστούν ανωτέρα βία, δηλαδή συμβάντα τα οποία, χωρίς ευθύνη οποιουδήποτε μέρους, καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση ή μη ικανοποιητική την εφαρμογή της.

 

5.3. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, τροποποίησης ή/και αλλαγής της παρούσας προωθητικής ενέργειας οποιαδήποτε στιγμή, καθώς και αλλαγής των όρων, χωρίς αυτό να συνεπάγεται καμία απολύτως ευθύνη.

 

  1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1. Όπου ισχύει, οποιαδήποτε δεδομένα συλλέγονται στα πλαίσια της προωθητικής ενέργειας θα ταξινομούνται, θα προσπελάζονται, θα υφίστανται επεξεργασία και θα αποθηκεύονται με απόλυτη συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς της Αυστρίας σχετικά με την Προστασία των Δεδομένων. Οποιαδήποτε και όλα τα προσωπικά δεδομένα θα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρέχεται στην Canon από τον Συμμετέχοντα στα πλαίσια της παρούσας επιστροφής χρημάτων και δεν θα αποθηκεύονται ούτε θα υφίστανται επεξεργασία για κανέναν άλλο σκοπό. Επιπρόσθετα, οι προσωπικές πληροφορίες θα διαγράφονται με ασφάλεια μετά την ολοκλήρωση της παρούσας προωθητικής ενέργειας επιστροφής χρημάτων. Η Canon αναγνωρίζει και τηρεί τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) και θα επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες μόνο σύμφωνα με τους κανόνες που περιέχονται σε αυτόν.

 

6.2. Εάν οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ ή ώστε η Canon να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους μελλοντικά σχετικά με παρόμοιες προωθητικές ενέργειες, ΔΕΝ πρέπει να σημειώσουν το σχετικό πλαίσιο «συναίνεσης» όταν συμπληρώνουν τη φόρμα αιτήματος. Η σημείωση του εν λόγω πλαισίου θα δώσει στην Canon άδεια να διατηρήσει τις πληροφορίες του Συμμετέχοντα για σκοπούς μάρκετινγκ μελλοντικά, ενώ δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό, ούτε οι εν λόγω πληροφορίες θα τύχουν επεξεργασίας από, ούτε θα πωληθούν σε, τρίτους.

 

6.3. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων της προωθητικής ενέργειας είναι η Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ιρλανδία, με αριθμό καταχώρισης στην Ιρλανδία 476077, της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη διεύθυνση IDA Business & Technology Park, Ring Road Kilkenny, Ιρλανδία (εφεξής, ο «Συντονιστής»). Ο Συντονιστής έχει το δικαίωμα και την ευθύνη πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων που παραγγέλνονται από τον Οργανωτή, ενεργώντας για λογαριασμό και επ' ωφελεία του Οργανωτή στην υλοποίηση της Προωθητικής ενέργειας.

  1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ


7.1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύψουν από ή σχετικά με αυτούς θα διέπονται από και θα διερμηνεύονται σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία εξαιρουμένων συγκρούσεων των νομικών αρχών, και θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αυστρίας.


Canon CEE, Μάϊος 2018

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων

Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας

DSLR

Ποσό (EUR)

EOS 5DS

300

EOS 5DSR

300

EOS 5D Mark IV

300

EOS 6D Mark II

200

EOS 7D Mark II

150

EOS 80D

150

EOS 77D

100

EOS 800D

80

EOS 200D

50

EOS 2000D

40

Φλας

 

Speedlite 430EX III-RT

30

Speedlite 600EX II-RT

60

DSC

 

Powershot G1 X Mark III

100

Powershot G5 X

70

Powershot G3 X

80

Powershot G7 X Mark II

40

Powershot G9 X Mark II

40

Powershot SX60 HS

40

Powershot SX540 HS

30

Powershot SX430 HS

20

EOS M

 

EOS M5

100

EOS M6

70

EOS M100

40

Εκτυπωτές CP

 

Selphy CP1000

15

Selphy CP1300

15

Καταναλωτικά προϊόντα βίντεο

 

Legria HF R806

30

Legria HF R86

30

Legria HF R88

30

Επαγγελματικά προϊόντα βίντεο

 

XC10

100

XC15

150

XA11

50

XA15

50

Φακοί

 

EF-M 22mm f/2 STM

20

EF-M 11-22 f/4-5.6 IS STM

30

EF-M 55-200 4.5-6.3 ISSTM

30

EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM

30

EF-M 18-150 f/3.5-6.3 IS STM

50

EF 14mm f/2.8L II USM

100

EF 24mm f/1.4L II USM

100

EF 35mm f/1.4L II USM

100

EF 50mm f/1.2 L USM

100

EF 50mm f/1.4 USM

20

EF 85mm f/1.8 USM

30

EF 85mm f/1.2 L II USM

100

EF 100mm f/2 USM

30

EF 135mm f/2L USM

80

EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM

20

EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM

30

EF 16-35mm f/2.8L III USM

200

EF 16-35mm f/4L IS USM

100

EF 11-24mm f/4L USM

200

EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM

50

EF 24-70mm f/4L IS USM

80

EF 24-70mm f/2.8L II USM

150

EF 70-200mm f/4L USM

50

EF 70-200mm f/4L IS USM

80

EF 70-200mm f/2.8L USM

100

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

150

EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

150

EF-S 60mm f/2.8 Macro USM

30

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

70

Εκτυπωτές

 

TS3150/1

10

TS5051

15

TS5150

15

TS6150

20

TS8151/2

30

TS9150

30

TR7550

30

TR8550

30

MG3650

10